Helyi építési szabályzat

SZB-1 Belterületi szabályozási terv
SZB-2 Belterületi szabályozási terv
SZB-3 Belterületi szabályozási terv
SZB-4 Belterületi szabályozási terv
SZK Külterületi szabályozási terv
TSZT-1 Településszerkezeti terv

Berhida Város Településszerkezeti terve

Településfejlesztési koncepció