ÉKDU 4.

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4.

Projektinformációk


Üdvözöljük a " Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Berhida település közigazgatási területe.
A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz.táblázatában szerepel,Berhida település csatornahálózat bővítése és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4.)
A szerződött támogatás nettó összege: 8 491 902 231 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 88.235665 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00005
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.03.31.

A projekt bemutatása

A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja. Az Önkormányzat számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.
Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A 8.3.1 pontban leírtak szerint a Berhidai szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Fejlesztési célok:

A berhidai szennyvízelvezetési agglomeráció Berhida, Papkeszi, Csajág és Küngös település szennyvizeit tisztítja, a központi szennyvíztisztító telep Berhida településen található, Berhida, 395/4 hrsz.-ú ingatlanon.
A telep vízjogi üzemeltetési engedély szerinti kapacitása 900 m3/d, a szippantott szennyvíz fogadó kapacitása: 25 m3/d.
A biológiai kapacitást a vízjogi üzemeltetési engedély nem tartalmazza, ez az üzemeltető Bakonykarszt Zrt. adatszolgáltatása szerint 7.200 LE.
A telep tisztítási technológiája totáloxidációs, eleveniszapos biológiai tisztítás. A keletkező iszap teljes aerob stabilizálása is megtörténik a rendszerben.
A tisztítás során részleges biológiai nitrogén és foszfor eltávolítás történik. A tisztított szennyvíz fertőtlenítése klór gáz adagolásával lehetséges.
A telep szippantott szennyvíz fogadóval rendelkezik.
A telepre érkező szennyvíz mennyiségét az átemelő nyomó vezetékébe épített indukciós mennyiség mérővel mérik. A szennyvíztisztító telep túlterhelt, mind hidraulikai, mind szerves anyag terhelés szempontjából, nem képes a stabil működésre és a határértékre történő tisztításra. 2013-ban szennyvízbírságra kötelezett volt. A telepen nem épült ki iszapvíztelenítő és korszerű iszapsűrítő rendszer. Az iszapvonal jelenleg csak egy iszaptárolóból áll, ahonnan az iszap híg állapotban kerül elszállításra a várpalotai szennyvíztisztító telepre.
A fejlesztés az alábbiakat foglalja magába:

 1. szennyvízkezelés
 2. hálózatépítés – szennyvízelvezetés:
  • nyílt árkos vezetéképítés keretén belül:
  • gravitációs csatorna építés: 130 m
  • nyomott vezeték építés: 80 m
  • házi bekötés építése: 6 db
  • egyedi vasbeton műtárgy építése: 10 m3
  • átemelő építése: 1 db
  • műtárgy rekonstrukció:
   • átemelő rekonstrukciója: 3 db

TÉRKÉP - A projektben érintett helyszínek


ÉKDU 4 Szennyvíztisztító telepek

Események


Lakossági fórum

Helyszín: Nyugdíjas klub Berhida, 8181 Berhida, Hősök tere 34.
Időpont: 2019. február 11. 17.00 óra
Az esemény meghívója

Sajtónyilvános rendezvény

Helyszín: Petőfi Művelődési Ház, 8182 Berhida, Orgona út 2. (Peremartongyártelep)
Időpont: 2019. július 31. 11.00 óra
Az esemény meghívója

×

ÉKDU 4. - KEHOP-2.2.1-15-2015-00005